"Ako je korupcija bolest, transparentnost je ključni dio lijeka." - Kofi Annan

icon-1
Misija i vizija

MISIJA: Implementirati projekt potpune transparentnosti u što više javnih proračuna, posebice u tijelima javne vlasti, kako bi vratili povjerenje građana u institucije koje upravljaju javnim novcem i osvijestili građane kako se troši njihov novac kao poreznih obveznika. 

 

VIZIJA: Društvo u kojem vlada potpuna transparentnost proračuna čime se drastično smanjuju i mogućnosti za korupciju.

 

Ciljevi projekta:

 

  • Pomoći svima koji iskazuju interes za potpunom transparentnošću svojih proračuna – od tijela javne vlasti do nevladinih organizacija i EU projekata.
  • Doseći razinu transparentnosti kakva se očekuje od tijela javne vlasti u razvijenim demokracijama, pritom imajući u vidu otežavajuću okolnost ekstremno niske razine povjerenja građana Hrvatske u rad lokalnih samouprava.
  • Spriječiti mogućnosti za stranačko kadroviranje, nepotizam i zapošljavanje u lokalnoj upravi radi „kupovanja“ izbornih glasova.
  • Spriječiti dodjeljivanje poslova, donacija i drugih vrsta isplata iz proračuna po kriterijima političke ili rodbinske povezanosti sa zaposlenima u tijelima lokalne uprave.
  • Spriječiti neprimjereno i prekomjerno trošenje proračunskih sredstava (npr. na ručkove, automobile, namještaj, reprezentaciju, itd.).
  • Potaknuti građane na aktivniju suradnju s lokalnom upravom na rješavanju problema lokalne zajednice.

 

hand
Pretražite
popis naših partnera
zadnja izmjena
Bjelovar 31.12.2022.
Omišalj 31.12.2022.
Primošten 23.07.2022.
Omišalj-PESJA 31.12.2022.
Trogir 30.04.2021.
Labin 14.05.2021.
Zašto je ovaj projekt bitan?

Zašto je ovaj projekt bitan?

Preko 90% građana Hrvatske smatra da je korupcija izuzetno raširena u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Ovakvo poražavajuće uvjerenje javnosti predstavlja jedan od gorućih društvenih problema koji nanosi štetu lokalnoj zajednici. Bez povjerenja javnosti nije moguće imati konstruktivnu suradnju unutar društva na rješavanju nagomilanih društvenih i ekonomskih problema.

 

Naš projekt Transparentor je prvi korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije javne vlasti. Predstavlja vrlo konkretnu mjeru koja pruža istinsku i potpunu transparentnost rada lokalne vlasti na način da javnost ima uvid u svaku pojedinačnu transakciju iz proračuna grada. To podrazumijeva objavu svih troškova koje je grad imao prema pravnim i fizičkim osobama u jednoj proračunskoj godini i javni pristup podacima kome je, kada, koliko i zašto isplaćen neki iznos: od putovanja i dnevnica, ručkova i večera, bruto plaća zaposlenih, otplata kredita grada, svih provedenih javnih natječaja, itd.

 

Cilj je poštovati volju građana u kojoj se prikazuje na što se sve troši njihov novac te stvarati pozitivnu i ispravnu percepciju da građani imaju kontrolu nad izvršenjem proračuna. Projekt Transparentor slijedi standarde transparentnosti Europske Unije i SAD-a čiji su proračuni u potpunosti otvoreni i transparentni (npr. sve pojedinačne transakcije iz federalnog proračuna SAD-a od 5 bilijuna dolara dostupne su javnosti kroz interaktivnu Internet tražilicu; slično i za isplate iz proračuna Europske Komisije).

 

Projekt predstavlja jedinstven poduhvat u Republici Hrvatskoj i ovom dijelu Europe: podizanje transparentnosti do razine koja se sve do nedavno nije uvodila niti u jednom tijelu javne vlasti, a sve u cilju podizanja kvalitete rada tijela javne vlasti i jačanja povjerenja građana, čime bi se potaknula kvalitetnija suradnja građana i vlasti.

GDPR nije prepreka potpunoj transparentnosti

GDPR nije prepreka potpunoj transparentnosti

Nakon uvođenja Opće uredba o zaštiti podataka (GDPR) postalo je uobičajeno pozivati se na GDPR kao prepreku za pružanje raznih informacija na koje javnost ima pravo. Tako se i pristup proračunskom trošenju, posebice na konkretne isplate (plaće, putni troškovi, itd.) povezane s fizičkim osobama, počeo blokirati pod izgovorom da bi se prekršila GDPR uredba koja štiti osobne podatke.

 

Takvo blokiranje pristupa informacijama je protuzakonito. Naime, već u svom uvodu, u stavku 4, GDPR uredbe ističe se da „pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo; mora ga se razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu te ga treba ujednačiti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti“. To znači da Zakon o pravu na pristup informacijama ima prioritet, jer proizlazi iz Ustava koji jamči to pravo. Stoga zbog GDPR-a javnost ne smije biti uskraćena za informaciju poput identiteta osoba zaposlenih u lokalnoj upravi i koliko su te osobe plaćene i na što sve troše javni novac, ali se mora paziti na zaštitu osobnih podataka tih osoba.

 

Pritom treba naglasiti da je podatak poput OIB-a fizičkih osoba plaćenih iz javnih proračuna također javni podatak. OIB je privatan, ali ne i tajan podatak, što znači da ako preteže interes javnosti, OIB se mora objaviti. Stoga država i objavljuje OIB-ove građana u katastarskim izvodima, registru Trgovačkog suda, itd.

 

Zbog kompleksnosti teme zaštite privatnosti, GDPR-a i objave isplata iz proračuna, izradili smo GDPR elaborat (PDF) koji je primjenjen po prvi puta u slučaju potpune transparentnosti Grada Bjelovara. Elaborat detaljno opisuje zašto javnost ima pravo na sve te informacije i kako interes javnosti preteže nad zaštitom privatnosti.

oraclum
news
Zadnje vijesti

Vijesti

CityX Transparentor objavio vodič za potpunu transparentnost

Trogir

Grad Trogir otvorio svoj proračun

Omišalj-PESJA

PESJA iz Omišlja prva komunalna tvrtka s potpunom transparentnošću!

Primošten

Primošten uveo potpunu transparentnost proračuna