Primošten uveo potpunu transparentnost proračuna


Općina Primošten pridružuje se malobrojnim gradovima i općinama u Hrvatskoj koji su napravili veliki iskorak u borbi protiv korupcije, nepotizma, neefikasne javne potrošnje i namještenih javnih natječaja.

Općina Primošten postaje u potpunosti transparentna.

Od danas će čitava hrvatska javnost imati uvid u svaku pojedinačnu transakciju iz proračuna Primoštena kroz jednostavnu online aplikaciju. To podrazumijeva javni pristup podacima kome je, kada, koliko i zašto isplaćen neki iznos, bilo da se radi o pravnim bilo o fizičkim osobama, uključujući i zaposlene u lokalnoj upravi. Aplikacija prikazuje svaki račun, od malih troškova reprezentacije (poput ručkova i putnih naloga), do velikih troškova javnih nabava i građevinskih radova.

Primošten ovime postaje jedan od uspješnih primjera potpune transparentnosti ne samo u Hrvatskoj nego u ovom dijelu Europe, a sve u cilju podizanja kvalitete rada općinske uprave i jačanja povjerenja građana, čime bi se potaknula kvalitetnija suradnja građana i lokalne vlasti.

Zašto je ovaj projekt bitan? Preko 90% građana Hrvatske smatra da je korupcija izuzetno raširena u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Ovakvo poražavajuće uvjerenje javnosti predstavlja jedan od gorućih društvenih problema koji nanosi štetu lokalnoj zajednici. Bez povjerenja javnosti nije moguće imati konstruktivnu suradnju unutar lokalne zajednice na rješavanju nagomilanih društvenih i ekonomskih problema.

Ovaj projekt je prvi korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije javne vlasti.

Predstavlja vrlo konkretnu mjeru koja pruža istinsku i potpunu transparentnost rada lokalne vlasti. Visoka razina transparentnosti je građanima garantirana samim Ustavom Republike Hrvatske koji u svom članku 38. stavak 4., kaže da se „Jamči pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti“. Stoga, javna vlast ne samo da ima moralnu, nego i zakonsku dužnost pružati informacije građanima o trošenju javnog novca.

Primošten ovime ostvaruje nekoliko ciljeva:

  1. Dostiže razinu transparentnosti kakva postoji u razvijenim demokracijama i bogatim zemljama
  2. Podiže povjerenje svojih građana u rad lokalne vlasti, te potiče građane na aktivniju suradnju sa općinskom upravom u rješavanju problema lokalne zajednice
  3. Sprječava mogućnosti stranačkog kadroviranja, nepotizma i zapošljavanja u općinskoj upravi
  4. Sprječava dodjeljivanje poslova, donacije i drugih isplata iz proračuna po kriterijima političke ili rodbinske povezanosti za zaposlenicima u općinskoj upravili ili političarima na vlasti
  5. Onemogućava neprimjereno trošenje proračunskih sredstava (npr. na ručkove, skupe automobile, namještaj, reprezentaciju)