Potpuna transparentnost jedna od glavnih tema na konferenciji “Digitalna poslovna Hrvatska – Digitalna transformacija i transparentnost”