Deutsche Welle objavio priču o potpunoj transparentnosti u Bjelovaru – Bjelovar učinio nezapamćen korak u borbi protiv korupcije