Grad Split otvorio vrata potpunoj transparentnosti