"Ako je korupcija bolest, transparentnost je ključni dio lijeka." - Kofi Annan

Vezane vijesti

Mediji

Mediji popratili vijest o potpunoj transparentnosti Općine Primošten

Primošten

Primošten uveo potpunu transparentnost proračuna

Split

Grad Split otvorio vrata potpunoj transparentnosti

Vijesti

Potpuna transparentnost prerasla u jednu od ključnih tema u zahtjevima za reformom upravljanja državom!