Grad Split otvorio vrata potpunoj transparentnosti


Grad Split prvi je veći grad u Hrvatskoj koji se odvažio na uvođenje potpune transparentnosti svog proračuna.

Nakon grada Bjelovara i općine Omišalj, i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara odlučio se na ovakav velik iskorak. Uz suradnju našeg transparentor portala, cilj je kroz idućih godinu dana Split pretvoritu u potpunosti transparentan grad kada su u pitanju trošenja sredstava iz gradskog proračuna. Za razliku od prijašnjih projekata, ovaj će trajati nešto duže jer se radi o povećem proračunu od 1,2 mlrd kuna, pa će se morati sve odraditi u nekoliko faza. Za sada je dogovorena prva faza implementacije kao pilot projekt koji će obuhvatiti dvije gradske službe: Službu za društvene djelatnosti te Službu za međunarodne i EU fondove. Samo dio za društvene djelatnosti čini oko 170 milijuna kuna proračuna.

Konačni cilj je postići da se svaka isplata iz proračuna, bez obzira koliko mala bila, stavi javnosti na uvid. To će uključiti i bruto plaće djelatnika, putne naloge, troškove reprezentacije, troškove gradonačelnika, itd. Gradonačelnik Splita ovime šalje važnu poruku čitavoj javnoj upravi u Hrvatskoj kako nema prepreka da ovakva transparentnost ne proširi i na druga tijela jedinica lokalne samouprave.

Kada smo krenuli prije dvije godine s prvim takvim projektom u Gradu Bjelovaru, činilo se nemogućim proširiti ovakav koncept transparentnosti širom države. Ali sada je tema potpune transparentnosti proračuna postala ključna politička tema na nacionalnoj razini, a grad Split pokazuje da će prije ili kasnije postane standard za kompletnu javnu upravu u Hrvatskoj.