"Ako je korupcija bolest, transparentnost je ključni dio lijeka." - Kofi Annan

Omišalj

Općina Omišalj uvela potpunu transparentnost proračuna i obavljuje sadržaj svih potpisanih ugovora


Danas je Općina Omišalj postala prva općina, te tek druga jedinica lokalne samouprave, koja je uvela potpunu transparentnost proračuna. To znači da ne samo da se objavljuju sve isplate po nabavama, nego i plaće zaposlenih i sve pojedinačne isplate iz proračuna bez obzira koliko bile male i bez obzira u koju svrhu su napravljene. Uz to, Omišalj je napravio i korak dalje – objavljuje javno i sadržaj svih potpisanih ugovora!

Svi ti podaci dostupni su na: omisalj.transparentor.org, a javna objava uključuje sve ugovore i isplate od 1.1.2020. nadalje.

Važnost ovog poteza Općine vrlo je jasno objasnila načelnica mr. sc. Mirela Ahmetović. Naime, istaknula je kako će s dolaskom ekonomske krize posvuda po tijelima javne vlasti koje nisu uvele ovakvu transparentnost “Ponovno, čini se, ostati sakriveno i netaknuto mnogo promašenih ili kompromitiranih nabava i uludo potrošenog proračunskog novca na svim razinama”.

U nastavku slijedi njezina izjava povodom ovog važnog događaja, nakon čega slijedi i izjava dr.sc. Vuka Vukovića koji ističe kako je ovakva transparentnost ujedno i strukturna reforma nepohodna u krizi koja nam predstoji zbog COVID19 pandemije.

Izjava načelnice Općine Omišalj mr. sc. Mirele Ahmetović

Transparentnost u proračunskim isplatama olakšava kontrolu upravljanja Proračunom i u različitim kriznim situacijama  pa i u ovakvoj kakva je trenutno nastala zbog epidemije.

Ako se dogodi potreba hitnih intervencija koje za sobom vuku i neplanirane troškove, a Općinsko vijeće se ne može sastajati niti kvalitetno raspravljati prijedloge rebalansa, tada ostaje na izvršnoj vlasti još veća odgovornost za razumno upravljanje Proračunom. Veliki broj općinskih gradonačelnika i načelnika, a vjerojatno i veći dio njihovih upravnih odjela nalaze se u izolaciji, rade od kuće, pa se tamo teško provodi i „hladni pogon“, a gotovo je nemoguće provoditi uobičajene procedure rebalansa Proračuna. Aplikacija potpune transparentnosti proračuna zasigurno će utjecati na to da javnost u ovim okolnostima bude mirnija po pitanju trošenja njihovih sredstava jer će o tome, pomoću jednog „klika“ imati potpune informacije. Općinsko vijeće, pak, moći će prihvatiti da prema uputi Ministarstva uprave, elektronski, bez uobičajenom procedurom predviđene rasprave odobri rebalans Proračuna koji će se provoditi potpuno transparentno i čije će izvršenje moći konstantno kontrolirati.

Danas kada je gotovo cijela zajednica „blokirana“, najavljuju se veliki rezovi, a pri tom se najčešće spominju plaće radnika, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru kao da su one uzrok nadolazeće financijske krize i kao da ti rezovi donose ključne uštede. Ponovno će, čini se, ostati sakriveno i netaknuto mnogo promašenih ili kompromitiranih nabava i uludo potrošenog proračunskog novca na svim razinama. Otpuštanja radnika i udari na njihove plaće za posljedicu neminovno imaju smanjenje osobne potrošnje koja je najveća sastavnica hrvatskog BDP-a i najjača podrška hrvatskoj ekonomiji.

Transparentnost nije samo borba protiv korupcije, ona je temelj društvene solidarnosti. Naši napori u Omišlju tokom ove krize biti će usmjereni u pomoć našim poduzećima da prežive i našim radnicima da zadrže svoje poslove. Putem Programa potpune transparentnosti proračuna čitava javnost moći će vidjeti točno kako mi to uspješno radimo.

Transparentno trošenje javnog novca i suzbijanje korupcije u svim porama našeg društva sigurna su mjera zdravog ekonomskog razvoja koji bi državi omogućio da u vremenima poput ovih efikasno zaštiti one najpogođenije. Samo pošteno upravljanje javnim novcem omogućava pravodobnu i potrebnu pomoć.

Izjava voditelja projekta Transparentor.org dr. sc. Vuka Vukovića

Pandemija koronavirusa najveći je zdravstveni izazov s kojim smo se ikada suočili. I dok njega uspješno kontroliramo i sa strogim ali nužnim mjerama sprječavamo da dođe do preopterećenja zdravstvenog sustava, posljedice karantene prijete ekonomiji i tu se opet očekuje pravodobna i konkretna reakcija države da spriječi potencijalni raspad gospodarstva.

No snaga države da reagira ispravno, na vrijeme i efikasno, ovisi prije svega o njenim materijalnim i ljudskim resursima. Svaka društvena pojava koja ograničava akumuliranje kvalitetnih ljudskih resursa u društvu stvara takvo društvo ranjivim na krize poput ove.

U praksi to znači da svako zapošljavanje po vezi, a ne po kvaliteti kandidata, oslabljuje sposobnost društva da se bori protiv krize. Svaki posao koji se dodjeljuje po vezama osiromašio je društvo krađom javnih resursa i omalovažavanjem stručnosti. Rezultat je sustav prepun neefikasnosti, organizacijskih i kadrovskih slabosti, te nesposobnosti da reagira brzo i stručno na razne vrste modernih izazova. Hrvatska je velikim dijelom osiromašena i kadrovski i stručno zato što se poslovi i radna mjesta vrlo često dodjeljuju kroz koruptivne kanale.

U takvim uvjetima, od životne je važnosti ovu krizu shvatiti kao poziv na otriježnjenje i krenuti u strukturne reforme funkcioniranja države, što uključuje i lokalnu i regionalnu samoupravu.

Jedna od takvih strukturnih mjera je potpuna transparentnost trošenja proračuna. Ona predstavlja prvi korak u borbi protiv korupcije, protiv nepotizma, protiv namještenih javnih natječaja i svih onih ekonomskih boljki naše države koji ju čine posebno osjetljivom na nadolazeću ekonomsku krizu.

Aplikacija pomoću koje su vidljivi svi troškovi i svi računi koje Općina Omišalj ima prema svim svojim korisnicima, od plaća zaposlenika, do detalja svakog javnog natječaja koje općina provodi dostupna je od sada javnosti. Ovim postupkom Općina Omišalj šalje jasnu poruku da će tokom nadolazeće ekonomske krize stavljati naglasak na istinske političke reforme koje sprječavaju zlouporabe javnog novca te da će štititi svoje građane i svoja poduzeća od neefikasnosti i koruptivnog djelovanja.

Smatramo stoga da je projekt transparentnosti proračuna nužan u borbi protiv nadolazeće recesije, da spriječi koruptivno djelovanje, političko kadroviranje i neefikasno trošenje javnog novca.

Vezane vijesti

Omišalj

Potpisan ugovor s općinom Omišalj: potpuna transparentnost proračuna postaje mjerilo kvalitete rada vlasti.